Vijf managementrapporten voor al uw informatiebehoeften

Vijf soorten managementrapporten

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1
  5. 1

Verschillende informatiebehoeften

Krijg een beter begrip van het factureringsproces met TimeLog Project

1. Bedrijfsrapporten
De bedrijfsrapporten in TimeLog Project zijn gebaseerd op één specifieke probleemstelling. Zo belicht het projectrapport “Intern/Extern – analyse” de bestede uren per medewerker aan interne en externe projecten wat het management van relevante data voorziet over deze probleemstelling.

2. Statusrapporten
Statusrapporten bieden inzicht in de productie van uw bedrijf, bijv. voor welke projecten of klanten er in een bepaalde periode is gewerkt. De statusrapporten in TimeLog Project tonen de status op basis van de dimensies die het systeem ondersteunt, bijv. wat de kostprijs is en wat de potentiële en de gerealiseerde waarde van de werkzaamheden zijn.

3. Procesrapporten
De procesrapporten geven een beeld van een werkproces. Er zijn bijv. processen in TimeLog Project opgenomen om weektimesheets, uitgaven, reiskosten enz. goed te keuren. De procesrapporten tonen de status van de medewerker in relatie tot het proces.

4. Projectportefeuillerapporten
Het management beschikt dankzij TimeLog Project over een reeks rapporten met data van allerlei projecten. Dit maakt het mogelijk om in één rapport een beeld van de status van meerdere projecten te geven. Een voorbeeld hiervan is het projectportefeuillerapport. Dit rapport geeft in één scherm een beeld van de totale projectactiviteit van het hele bedrijf.

5. Analyserapporten           
Dit rapporttype is niet gebaseerd op specifieke bedrijfsbehoeften, maar vormt de breedst mogelijke ingang voor het filteren en groeperen van data. Een mooi voorbeeld hiervan zijn draaitabelrapporten. Hier kunt u projectregistraties filteren op basis van allerlei dimensies, een groepering kiezen en tenslotte kiezen of de data grafisch of in de vorm van een tabel moeten worden weergegeven. Een ander mooi voorbeeld is onze dekkingsanalyse waarin u o.a. een beeld krijgt van de dekkingsbijdrage per project, klant en medewerker.

Wij denken met u mee

Wij kunnen u binnen 15 minuten de belangrijkste functies in het systeem laten zien. U kunt dan direct bepalen of TimeLog Project aan jullie behoeften voldoet.