Internationale klantprojecten beheren met verschillende valuta

Valutabeheer in TimeLog Project

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1

Grip op de bedrijfsvoering – van lokale naar mondiale focus

TimeLog Project maakt het beheren van internationale klantprojecten eenvoudig zodat u met klanten kunt communiceren in hun valuta.

In een geglobaliseerde wereld is er behoefte aan gespecialiseerde kennis en cultureel verankerd personeel. In een tijdsperk waarin kennis grensverleggend is, heeft men behoefte om het bedrijf zodanig aan te passen dat het snel in staat is aan de marktvraag te voldoen, ongeacht of dit Nederland betreft of het buitenland. Daarom hebben we er voor gezorgd dat u met TimeLog Project meerdere prijslijsten kunt administreren voor verschillende markten tegelijk – ook als dit in een vreemde valuta geschiedt. 

Prijzen instellen op basis van doelgroep

Hebt u één of meerdere vaste klanten die diensten inkopen voor een speciale prijs? Hebben jullie behoefte om de uurtarieven van een medewerker in te stellen op basis van land, klant of branche? Dan is het wel zo makkelijk om individuele prijslijsten aan te maken voor hetzelfde dienst aan verschillende doelgroepen. Een medewerker kan dus meerdere uurtarieven toepassen, afhankelijk van klant, branche of land, ongeacht of u in Nederland of het buitenland zaken doet. 

Van lead naar factuur  - alles in dezelfde valuta

De valuta functie in TimeLog Project maakt het makkelijk om te werken met potentiele klanten uit het buitenland. Vanaf het moment dat de eerste lead is geregistreerd in de verkooptrechter tot de eerste factuur wordt verzonden kunt u het financiele potentieel aangeven in een valuta naar keuze. In zowel de verkooptrechter als analyserapportages kunt u kiezen om te rapporteren in euro of de valuta dat in de prijslijst wordt gebruikt.

Met TimeLog Enterprise is het verder mogelijk om te rapporteren in een valuta dat afwijkt van de valuta die men normaalgesproken toepast. Dat is zeker nuttig als u kantoren heeft in het buitenland en de rapportage aldaar in een andere valuta geschiedt.  

Wat kost mijn oplossing?

Een goede tool verdient zichzelf terug en best-of-breed oplossingen voorzien hierin. Processen optimaliseren en slimmer werken dan uw concurrenten betekent een gegarandeerde RoI, maar daar staat een initiële investering nodig. Wilt u weten wat uw specifieke oplossing kost?