Houd het volledige overzicht over uw resourcebelasting

Resourcebelasting

Hoe ziet de belasting van uw resources eruit?

Een overzicht krijgen over uw resourcesituatie kan een hele uitdaging zijn in de hectiek van alledag. Houd het globale overzicht in onze ressourceplanner.

Normaal gesproken berekent TimeLog Project de resourcebelasting automatisch per medewerker per taak. Bij iedere taak wordt de belasting eerlijk van begin tot eind verdeeld.

De werkelijkheid is echter vaak weerbarstiger, bijvoorbeeld als een langere taak tijdelijk wordt stilgelegd of als er momenten zijn die drukker zijn dan “normaal”.In de resourceplanner van TimeLog Project kunt u de door TimeLog Project berekende ressourcebelasting met een door u bepaalde belasting overschrijven. Hierdoor wordtde aanpassing teruggekoppeld naar de projectbudgetten, zodat de belasting van de projectbudgetten en de tijdplanning altijd zijn bijgewerkt en gesynchroniseerd.

Statische en dynamische belasting

De resourcebelasting in projecten is normaal gesproken dynamisch. Dat wil zeggen dat de medewerker het steeds drukker krijgttenzij er uren voor taken is geregistreerd die op een bepaald tijdstip moet afgerond moet zijn.

Taken met betrekking tot hosting hebben echter vaak een statisch karakter. Een medewerker die bijvoorbeeld continu de servers controleert of deelneemt aan een vaste wekelijkse vergadering,  krijgt het niet drukker als de taak niet is afgerond of als er geen uren voor is geregistreerd.

Om efficiënt resourcemanagement te garanderen, kunt u aangeven of de taken dynamisch of statisch zijn. Hierna zal TimeLog Project een nauwkeurig beeld van de werkbelasting binnen het bedrijf tonen.

Follow-up van de werkplanning

Eén van de grootste uitdagingen bij IT-gebruik voor het resourcemanagement is vaak niet het invoeren van de planning, maar het verwerken van wijzigingen en acute situaties.

Naast de resourcemanagementtool bevat de resourcemodule van TimeLog Project ook een tool voor het evalueren van een werkplanning. De tool is procesgericht en volgt continu de overeengekomen weekplanning per medewerker op; een managementmodel dat vooral terugkomt in het SCRUM-projectmodel.

De tool gaat uit van het geboekte werk per week in het resourceplan en vergelijkt dit met het geregistreerde werk in dezelfde week. Nu ziet u eenvoudig of de overeengekomen (geboekte) taken zijn afgerond en aan welke niet-geboekte taken een medewerker in een bepaalde week heeft gewerkt.

 

Warm kopje koffie in de hand?

We geven u een korte presentatie, dus zorg dat u een warm kopje koffie of thee in de hand hebt en leun gerust achterover.