TimeLog Project vereenvoudigt de personeelsadministratie

Personeel & HR

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1

Bespaar resources bij de HR-afdeling

TimeLog Project bevat allerlei functies om uw personeelsadministratie te vereenvoudigen.

TimeLog Project bevat een serie tools om flexibele arbeidstijd, afwezigheid, vakantie, ziekte en onbetaald verlof van het personeel te verwerken. Dit maakt de salarisuitbetaling en vakantieplanning eenvoudiger en overzichtelijker. Er zijn rapporten beschikbaar voor zowel medewerkers als het management met werktijd, afwezigheid en vakantie. 

In TimeLog Project kunt u:

  • Uw eigen afwezigheidscodes opstellen die zijn afgestemd op de salariscodes in uw salarissysteem.
  • Rapporten van uit te betalen uren en afwezigheid naar Excel of XML exporteren, om ze hierna eenvoudig in uw salarissysteem te kunnen importeren
  • Al uw vakanties in TimeLog Project registreren en u krijgt een grafisch overzicht van wanneer iedere medewerker zijn vakantie en andere afwezigheid heeft gepland
  • Zien dat ziekte tegelijkertijd wordt getoond, zodat u de afwezigheid van alle medewerkers eenvoudig bijhoudt.

Registratie van onkosten en reiskosten

Als u onkosten en reiskosten in TimeLog Project registreert, koppelt het systeem deze aan een intern project of aan een klantproject. Bij registratie van de onkosten kiest u of deze door de medewerker of door het bedrijf zijn betaald. Daarna worden uw eigen uitgaven vergoed en kunnen de registraties eenvoudig aan de klant worden doorgefactureerd. Op dezelfde reiskostenbon registreert u ook gereden kilometers, vergoedingen, verblijf en andere kosten. Print een overzicht van TimeLog Project en voeg uw bijlagen toe als u onkosten en reiskosten gaat indienen. 

Goedkeuring en factureren van onkosten

U kunt processen opstellen voor het goedkeuren en afstemmen van geregistreerde uitgaven in TimeLog Project. Als u manager bent en onkosten en reiskosten moet goedkeuren, kunt u ook aangeven of deze moeten worden gefactureerd of niet. Factureerbare onkosten en reiskosten kunnen met een winsttoeslag worden gefactureerd, zodat er onderscheid is tussen de interne en externe kosten. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld direct vanuit het boekhoudsysteem onkosten te importeren in TimeLog Project om zo een realistisch beeld van de kosten van het project te krijgen.

Geavanceerde salarisadministratie met TimeLog Salary

De add-on module TimeLog Salary maakt een geavanceerde salarisadministratie mogelijk. Als uw personeel moet registreren wanneer ze beginnen en stoppen, is de in-/uitcheckfunctie handig. Deze werkt als een prikklok in TimeLog Project. 

Als dit te gedetailleerd is en u alleen de flexibele arbeidstijd met betrekking tot de contracten wilt bijhouden, geeft u de uit te betalen uren op een uitbreiding van de weektimesheet aan.

Wat kost mijn oplossing?

Een goede tool verdient zichzelf terug en best-of-breed oplossingen voorzien hierin. Processen optimaliseren en slimmer werken dan uw concurrenten betekent een gegarandeerde RoI, maar daar staat een initiële investering nodig. Wilt u weten wat uw specifieke oplossing kost?