De ETC-functie in TLP garandeert nauwkeurige deadlines

ETC - Estimated Time of Completion

Up-to-date over de voortgang van het project

Dankzij de ETC-functie in TimeLog Project bent u steeds op de hoogte over de voortgang van het project.

ETC betekent “Estimated Time of Completion ”. Het geeft de projectmanager een indicatie wanneer de afzonderlijke projecttaken naar verwachting door de projectdeelnemers worden afgerond. Het inzicht in het verloop van het project is de basis voor proactief projectmanagement waarbij budgetafwijkingen doorlopend kunnen worden verholpen. Verder zorgt ETC ervoor dat de projectdeelnemers zich verantwoordelijker voelen om de door hen ingeschatte tijden daadwerkelijk te halen.

ETC garandeert nauwkeurige deadlines 

De ETC-functie maakt het mogelijk, voordat het contract met de klant wordt gesloten, een realistische deadline vast te stellen. De projectdeelnemers kunnen namelijk direct bij aanvang van het project het benodigde aantal uren inschatten voor de taak waaraan zij zijn verbonden.
Hoe beter u de benodigde uren kunt inschatten voordat het contract wordt gesloten, hoe realistischer de deadlines zullen zijn. Hoe minder onaangename verrassingen er zullen opduiken, hoe beter het dekkingspercentage van de projecten zal worden.

Realtime schatting: Altijd up-to-date over de voortgang

U bepaalt zelf bij welke projecten de ETC-functie moet worden gebruikt. Naarmate een project vordert, ziet de projectmanager continu hoe de deelnemers de resterende uren voor de taken inschatten (ETC) en dat geeft een goed beeld van de totale resttijd voor het project. Als de projectmanager tijdens het project merkt dat de werkzaamheden langer of korter duren dan verwacht, kan het totale urenbudget voor het project eenvoudig worden aangepast en kan de klant worden geïnformeerd over de nieuwe inschattingen.

Centrum voor kennisdeling

De ETC-functie in TimeLog Project is een belangrijke communicatietool voor projectmanager en de projectdeelnemers, aangezien het systeem de spil in de informatie-uitwisseling over de projectvoortgang wordt. Alle medewerkers hebben dezelfde informatie, waardoor iedereen ook naar hetzelfde doel toe werkt.