Meer informatie over de acht contractvormen in TimeLog

De acht contractsoorten

 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1

Uniek contractbeheer

U kunt de contractvormen hieronder altijd in hetzelfde project combineren wat voor een uniek contractbeheer binnen uw organisatie zorgt.

Dit betekent dat u voor een bepaald project een algemeen budget kunt hebben om de totale voortgang te kunnen volgen, terwijl u per contract de specifieke voortgang kunt in de gaten houden.

Voor alle modellen, m.u.v. de strippenkaart, geldt dat facturering en inkomsten boeken kunnen worden gescheiden. Dit geeft de projectmanager de mogelijkheid om het betalingsplan voor de klant op één manier te structureren en op een andere manier intern aan te sturen hoe de waarden moeten worden verdeeld over uren en kosten - bijvoorbeeld werk, onkosten en reizen.

De acht contractvormen hebben met elkaar gemeen dat ze op bestede uren of fixed-price zijn gebaseerd:

 

Bestede uren – standaardcontract

Deze contractvorm is een eenvoudig type, gebaseerd op uren x uurtarief.

Bij een contract op basis van bestede uren kunt u het contract in meerdere contracten opdelen. Hierdoor kunt u: reistijd en kosten van het hoofdcontract kunt verspreiden over het project, projecten in meerdere budgetten opdelen conform afspraken met de klant, bovengrens instellen een maximaal te facturen bedrag, en bericht ontvangen wanneer een maximaal percetage/ bedrag is overschreden.

 

Bestede uren – op rekening-factureren met nacalculatie

Deze contractvorm is vooral bedoeld voor langlopende projecten op basis van bestede uren. Bij dit type projecten betaalt de klant vaak delen van de contractsom vooruit of parallel aan het project. Na afloop van het project kunt u met contractmanagement van TimeLog Project factureren waarbij rekening is gehouden met het verschil tussen de vooruitbetalingen en de overeengekomen prijs voor het project. Urenregistraties komen dus pas voor factureren in beeld als het contract is afgesloten, maar kunnen continu als inkomsten worden geboekt als TimeLog EVM wordt gebruikt.

 

Bestede uren – strippenkaart

De strippenkaart wordt gebruikt voor een vooruitbetaald aantal uren (bijv. 50, 100 of 200 uur). Ook is het mogelijk om klanten korting te geven. Als u TimeLog EVM voor het boeken van actuele werkzaamheden gebruikt, worden de uren alleen getoond om te boeken en niet om te factureren. De projectmanager kan instellen of hij een bericht wil ontvangen als een bepaald percentage van het budget van de strippenkaart is verbruikt, zodat u contact met de klant kunt opnemen, ruim voordat de strippenkaart op is.

 

Bestede uren – continu rekening-factureren met periodieke nacalcultie

Deze contractvorm wordt gebruikt als u periodiek (meestal per maand) werkzaamheden verricht, zoals salarisafhandeling, boekhouding of servicecontracten. Hierbij bestaat er een verwachting van het aantal te leveren uren. De klant betaalt vooruit bij aanvang van de maand en wordt aan het eind van de maand gefactureerd, waarbij het vooruitbetaalde reeds is verrekend met het daadwerkelijke aantal uren.

 

Fixed-price – standaardcontract

U kunt meerdere fixed-price contracten voor hetzelfde project hebben, wat het eenvoudig maakt om overzicht te houden bij grote, complexe projecten. Ieder contract heeft een eigen budget, betalingsplan en inkomsten. Alle fixed-price contracten kunnen externe uitgaven bevatten, bijv. uitgaven voor onderleveranciers, en u bepaalt zelf hoeveel van de contractwaarde de externe uitgaven van de interne waardeverdeling mogen uitmaken.

 

Fixed-price – taakgewijs boeken van inkomsten

Bij deze contractvorm wordt voor iedere taak in het project een eigen contract opgesteld, terwijl bij een normaal fixed-price contract een groep taken aan één betalingsplan is gekoppeld. De betalingen worden dus aan afzonderlijke taken gekoppeld en een taak kan in subtaken worden opgedeeld waarbij iedere subtaak een deel van de totale waarde van het contract krijgt.

 

Fixed-price – continu servicecontract

Deze contractvorm wordt gebruikt als u periodiek (meestal per maand of jaar) werkzaamheden verricht, zoals salarisafhandeling, boekhouding of servicecontracten die moeten worden gezien als kleine, periodieke fixed-price projecten. Na afloop van de periode worden de uren en uitgaven verdeeld over de periodieke betaling als een periodiek fixed-price project. U bepaalt door eenvoudige configuratie van het contract wanneer er moet worden betaald, waarna er automatisch een nieuwe betaling wordt aangemaakt, zodat er voor de komende 18 maanden altijd betalingen klaarstaan. Hierdoor ziet u uw potentieel bij het doen van forecasts.

Er wordt een herhalingspatroon voor de facturering ingesteld. U bepaalt hierbij:

   • Begindatum contract, bijv. 1 mei 2015
   • Periode: bijv. maand
   • Begin budgetperiode, bijv. 1e dag van de maand
   • Budget voor aantal uren, budgetbedrag en budget voor uitgaven
   • Betaling voor iedere periode
   • Vervaldatum betaling, bijv. de laatste dag van de budgetperiode.

 

Fixed-price – artikelen continu factureren

Dit is een geavanceerde versie van het contracttype Fixed-price – doorlopend servicecontract. Deze contractsoort wordt gebruikt als u periodiek (meestal per maand of jaar) werkzaamheden verricht, zoals het bijhouden van loonstroken, gelicentieerde boekhouding of factureren van softwarelicenties. Hier betaalt de klant per transactie en niet per uur. Er kan een terugkerende betaling worden ingesteld op basis van een vooraf bepaald aantal te factureren artikelen. Via onze API kan een automatische update voor het aantal te factureren eenheden worden ingesteld, bijv. het aantal salarisstroken voor een klant.