Meer over het beheren van uurtarieven in TimeLog Project

Het beheren van uurtarieven

We krijgen veel vragen over het beheren van uurtarieven en daarom geven we hier graag tips over onderwerpen waar de meeste vragen over worden gesteld.

Nieuw uurtarief – vanuit het project

Om nieuwe uurtarieven aan te kunnen geven op projecten zal de projectmanager toegang moeten hebben tot het systeembeheer. 

Dat deelt men via Systeembeheer -> Medewerkers -> Gebruikersrollen en -rechten beheren -> (klik dan op een rol ->) Gebied -> Facturen ->Pagina’s systeembeheerder (rechtsboven) -> Uurtarieven klanten beheren.

Hierna kan op het project nieuwe uurtarieven aanmaken door te klikken op de tab Resourcegroep -> Nieuw uurtarief en daarna de betreffende informatie intoetsen.

Klantafhankelijk uurtarief

In het systeembeheer kunnen uurtarieven worden ingevoerd via Financieel -> Uurtarieven.

Wees er attent op dat de prijsgroepen (price groups) gebruikt worden voor verschillende valuta, waaronder bijv. EUR, SEK of NOK, en dat prijsgroepen worden gebruikt voor klant uurtarieven. Als u een klant uurtarief (standard hourly rate) wilt aanpasen, kunt u simpelweg een bestaand klantprijslijst kopieren, het tarief aanpassen en uw klanten daarmee factureren voor een ander tarief.

Uurtarief aanpassen

U kunt het uurtarief aanpassen via Systeembeheer -> Financieel -> Uurtarieven. Hier kiest u allereerst welke prijslijst u graag wilt aanpassen. 

Daarna klikt u op de plus voor de naam (bijv. consultant) om de prijslijst uit te vouwen. Daarna klikt u op het gebruiksmenu -> Adjust hourly rate...

Hier kunt u een nieuw uurtarief invullen en aangeven vanaf welke datum de verandering geldt. De datum kan men instellen op dagdato of eerder, waarna het systeem automatisch de tijdregistraties vindt die nog niet zijn gefactureerd en de correcties doorvoert. Daarnaast worden ook allocaties, resourcegroepen en fase-, project- en medewerkertarieven automatisch gecorrigeerd.

In deze gebruiksmenu heeft u overigens ook de mogelijkheid te klikken op Hourly-log..., dat laat wanneer veranderingen zijn gemaakt en door wie.

Wilt u meer weten over uurtarief gebruik, dan kunt u meer lezen in onze handleidingen Uurtarieven verwerken in TimeLog Project (Engels) en Snelgids voor het verwerken van uurtarieven (Engels).

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation