Rollenbeheer bepaalt de bevoegdheden voor uw medewerkers

Gebruikersrollen en -rechten beheren

Aan iedere medewerker is één of meerdere rollen verbonden die definieren tot welke gebieden in het systeem de medewerker toegang heeft. 

Iedere medewerker die standaardgebruiker is, heeft een specifieke rol dat alleen geldt voor de betreffende medewerker. Als de medewerker niet een specifieke rol toegewezen heeft gekregen, kan hij/zij geen functies gebruiken in TimeLog Project. Het specificeren van gebruikersrollen is bovendien goed wanneer uw medewerker bijvoorbeeld toegang moet hebben tot een specifiek rapport dat andere medewerkers niet mogen inzien. 

Het is gebruikelijk om een medewerker ook een rol toe te wijzen dat op voorhand is gedefinieerd door TimeLog Project. Let op dat wanneer u een verandering doorvoert in een van de rollen, deze van toepassing is voor alle medewerkers die de betreffende rol toegewezen hebben gekregen.  Vergeet niet de inhoud van de rollen te controleren wanneer u de naam ervan aanpast of geheel verwijdert – misschien blijkt u deze achteraf toch nog nodig te hebben? 

De algemene rollen kunnen worden aangepast in Systeembeheer onder Medewerkers -> Gebruikersrollen en -rechten beheren. Als u de medewerker specifieke rol wilt aanpassen, dient u dat te doen via de medewerkerskaartin het menu Medewerkers -> Medewerker zoeken. Hier vindt u de medewerker(kaart) en klikt u op de kleine potlood icoon om informatie aan te passen. Daarna klikt u op het gebruiksmenu van Employee Specific dat is ondergebracht onder Gebruikersrollen aan de rechterkant van uw scherm (het kan zijn dat u een beetje naar beneden moet scrollen) en kiest u Rol bewerken.

undefined

Maiken Blok

Maiken Blok
Maiken Blok
Customer support and Language localisation