Gedetailleerde afdelingsrapporten met TimeLog Departments

TimeLog Departments

  1. 1
  2. 1

Krijg een gedetailleerd overzicht

TimeLog Departments vereenvoudigt het management van grote organisaties met veel medewerkers en afdelingen.

Met TimeLog Departments deelt u TimeLog Project op in een serie zelfstandige afdelingen, afgestemd op uw organisatiestructuur. TimeLog Departments ondersteunt een hiërarchische afdelingsstructuur met (sub)afdelingen tot vier niveaus.

Alle rapporten in TimeLog Project zijn in staat de data van de afzonderlijke afdelingen of van het bedrijf als geheel te tonen, waardoor u de rapporten afstemt op uw behoeften.

ABC - Activity Based Costing

Aangezien in TimeLog Departments is opgeslagen bij welke afdeling een medewerker of project hoort, ziet u meteen of een medewerker van een bepaalde afdeling ook aan projecten van andere afdelingen werkt.

Hierdoor maken we met name de waarde van stafafdelingen inzichtelijk, bijvoorbeeld als een HR-afdeling een andere afdeling helpt bij nieuwe aanstellingen. Deze speciale afdelingsanalyse kan als basis dienen voor het intern factureren van afdelingen. Het rapport heeft verschillende weergaven: bijvoorbeeld het aantal uren, de interne kostprijs of de gefactureerde waarde.

Toegang volgt afdelingen

Een manager heeft alleen toegang tot de data en rapporten van de eigen afdeling en de eventuele subafdelingen. Hoe hoger de beklede functie binnen de organisatie, hoe meer afdelingsdata er beschikbaar zijn en hoe beter u afdelingen onderling kunt vergelijken.

Warm kopje koffie in de hand?

We geven u een korte presentatie, dus zorg dat u een warm kopje koffie of thee in de hand hebt en leun gerust achterover.

“Het is prettig uren en allocaties te kunnen verplaatsen zoals dat in TimeLog Project kan”.
Håkon Gill
Creative Director and Business Developer, byBrick
Sverige