Faktureringsprocessen i TimeLog, fleksibelt og nemt!

Fakturerings-processen

 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1

Dyk ned i faktureringsprocessen

Få en mere detaljeret forståelse af faktureringsprocessen med TimeLog

Faktureringsprocessen kan konfigureres på mange måder i TimeLog. Et typisk faktureringsforløb kunne være:

 • Projektlederen opretter et projekt med et budget og kontrakter
 • Medarbejderne registrerer tid, udlæg og rejser.
 • Projektlederen vurderer og justerer budgettet.
 • Projektlederen godkender betalinger til faktureringen.
 • Projektlederen laver en fakturakladde til kunden. Økonomimedarbejderen bogfører fakturaen.
 • Økonomimedarbejderen printer fakturaen og en specifikation, sender dem til kunden og overfører beløbet til økonomisystemet.
 • Ledelsen kan følge hele forløbet og trække økonomiske rapporter.
 • Integration til økonomisystemer

Kontraktstyring

Kontrakttypen er bindeleddet mellem projektplanen og projektets fakturering. Med otte forskellige kontrakttyper kan du vælge og planlægge, hvor meget, hvornår og hvordan kunden skal faktureres. Du kan vælge i mellem fire forskellige kontrakttyper til medgået tid, heriblandt klippekort og acontofakturering, og fire til forskellige fastpris-kontrakter. Du har også mulighed for at holde projektplan og projektøkonomi sepererede, så projektlederen kan overskue budgetterne indadtil i organisationen uden at blive påvirket af den kontrakt, som er indgået med kunden. Når projektlederen mener arbejdet kan faktureres, kan denne markere, hvorvidt en betaling i betalingsplanen er klar til fakturering - og dette fremgår så i fakturamodulet til økonomimedarbejderen.

Registreret versus faktureret værdi

Ved at fakturere i TimeLog får I det fulde overblik over projektøkonomien samlet ét sted. Sommetider kan det ikke undgås, at I er nødsaget til at justere på den endelige faktura i forhold til den oprindelige registrerede værdi, der skulle være faktureret. I TimeLog er det muligt at få overblik over omfanget af jeres op- og nedskrivninger, så I får det fulde overblik over hvilke projekter, kunder og medarbejdere, som I tjener flest penge på.

Automatiseret projektfakturering - med afvigelser

I TimeLog kan en stor del af faktureringen automatiseres via en række indstillinger og regler. På kunde- eller projektniveau kan du opsætte forvalg af fx betalingsbetingelser, fakturaskabelon, faste rabatter, intern reference og momsberegning, som bruges, når der oprettes nye fakturaer for den pågældende kunde eller det pågældende projekt. Det er muligt at afvige fra forvalgene på den enkelte faktura - dog undgås mange fejl med den delvise automatisering.

Det er også muligt at håndtere intern fakturering, hvis der er behov for at fakturere mellem jeres forskellige afdelinger

Redigering af fakturalinjer og fakturahoved

Alle virksomheder gør tingene på deres egen måde, så kravene til fleksibilitet ved redigering af fakturaen er store.

I TimeLog kan du:

 • Rette i de enkelte fakturalinjer
 • Flytte disse via drag'n'drop
 • Indsætte totaler, subtotaler og overskrifter
 • Gruppere fakturalinjer efter projekt, konsulent eller andet

Derudover kan du lægge produkter eller ekstra ydelser ind - hvis kunden i sidste øjeblik skal faktureres ekstra. På samme måde kan du rette i de generelle oplysninger på fakturaen. Det er muligt at lave flere fakturaskabeloner fx på forskellige sprog eller til forskellige enheder i virksomheden.

Fakturér i kundens valuta

TimeLog understøtter selvfølgelig fremmede valutaer, så du kan fakturere kunden i den valuta, som kunden anvender. De aktuelle valutakurser hentes automatisk, og alle beløb omregnes til en referencevaluta, så man kan nemt sammenligne omsætningen fra forskellige valutaer. Det er dog også muligt at bruge egne interne valutasatser.

Præsentation af TimeLog

Få en 20 minutters online walk-through foran din skærm.

Online præsentation af TimeLog

Kobl dine juridiske enheder sammen med TimeLog

Læs mere om vores udvidelse Multiple Legal Entities, som understøtter koncerners behov for økonomisk styring.