Tidsregistrering med punch clock funktion

Ny punch clock funktion i TimeLog Salary

For kunder med TimeLog Salary modulet er det nu muligt at logge ind i TimeLog Project og starte tiden med et nyt smart stempelur. Derudover er det også blevet muligt at vælge, hvilken af de tre løntidsregistreringer den enkelte bruger skal benytte.

De nye funktioner hører til tilkøbsmodulet TimeLog Salary og med det nye, grafiske stempelur kan du blot logge ind, når du møder og logge ud, når din arbejdsdag slutter. Det kan ikke være nemmere! 

Punch Clock Kommet

 

Punch Clock Gået

Når komme/-gå-tiden er registreret, kan du bagefter fordele timerne på de projekter, som du har arbejdet på i løbet af dagen i en af de tidsregistreringsklienter, der indgår i TimeLog Project – herunder TimeLog Tracker, ugesedlen eller timesedlen.

En anden nyhed i TimeLog Salary er, at det nu er muligt at definere, hvilke af de tre tilgængelige muligheder for løntidsregistrering i TimeLog Salary-modulet, den enkelte bruger skal benytte. Før har det været den samme metode for alle medarbejdere, men nu kan man på hvert enkelt medarbejderkort vælge, hvilken metode brugeren skal benytte.

Dette gør det meget mere smidigt at indsamle løntid, da der er stor forskel på, hvordan medarbejdere i en produktionshal registrerer tid ift. administrative medarbejdere på kontoret. 

Ferie Og Normtid

På medarbejderkortet i Systemadministrationen vælges der, om medarbejderen skal bruge løntid i ugesedlen eller komme-/gå-registrering – eller ingen af delene.

Her er brugervejledninger til at komme godt i gang med løntidsregistreringen:

Registrering af komme-/gåtid med TimeLog Salary 

Fordeling af komme-/gå-registreringer på ugesedlen 

Fordeling af arbejdstid under Lønspecifikation på Ugesedlen med TimeLog Salary