TL Consulting er TimeLogs nye konsulentenhed

TL Consulting - TimeLogs nye A-Team

En ny enhed i TimeLog har set dagens lys: TL Consulting er navnet på TimeLogs konsulenter, der tager sig af implementering for nye kunder – og hjælper eksisterende med at udnytte alle mulighederne i TimeLog Project.

”Som navnet antyder, er TL Consulting en ny selvstændig enhed i vores eksisterende forretning. Vi har valgt denne løsning, fordi vi kunne se, at vores eksisterende kunder ønskede at blive bedre til at udnytte systemets muligheder, og dette vil vi gerne imødekomme med skræddersyede kurser og kundespecifik vejledning. Samtidig viste vores tidsregistreringer, at konsulenterne – der primært stod for implementeringsprocesser og videreuddannelse af vores kunder – brugte lang tid på bl.a. supportspørgsmål”, udtaler Søren Lund, direktør i TimeLog og initiativtager til den nye afdeling.

Hos TimeLogs kunder er der et stigende fokus på ressourcestyring i takt med, at de får mere styr på de centrale processer omkring tidsregistrering og projektstyring. Kunderne har stor fokus på at udnytte deres investering og optimere processer. Kunderne tager derfor fx rigtig godt i mod de nye værktøjer til ressourcestyring.

Gør hvad vi selv er bedst til

Da vi i TimeLog tager vores egen medicin alvorligt, så bruger vi naturligvis vores eget system til at sætte strategien i virksomheden og bruge tidsregistrering og projektstyring til at få overblik over, om vi lever op til vores mål, og dermed om disse mål understøttes af vores processer. I løbet af 2012 kunne vi således konkludere, at vores serviceafdeling kunne bruge timerne med større udbytte for vores kunder ved at dedikere deres tid til implementering og rådgivning. Derfor opstod den selvstændige afdeling TL Consulting.

En mulighed at blive klædt bedre på som virksomhed

Den nye organisering af TimeLogs konsulenter har allerede været meget givende. Konsulenterne kan nu koncentrere sig, om det de er bedst til – nemlig undervisning, rådgivning og implementering for nye og eksisterende kunder. De er din direkte vej til at blive klogere på TimeLog Project og få input til, hvordan I kan optimere og forbedre jeres eksisterende arbejdsgange og processer i TimeLog Project og jeres virksomhed generelt. TimeLogs konsulenter består pt. af Pernille Gaustad og Thomas Gudmandsen.

PGA    TSG

Konsulenterne varetager alt fra implementeringsforløb og kundespecifikke workshops til ”sundhedstjek” af jeres systemopsætning og specialproducerede videoer, I kan bruge til at oplære nye medarbejdere i systemet og have som en vidensdatabase internt i virksomheden.

Dokumenteret og procesorienteret tilgang

De to konsulenter deler som udgangspunkt opgaverne inden for undervisning og workshops – som afholdes enten i jeres egen virksomhed eller i vores lokaler på Frederiksberg.

Ud fra en fastlagt spørgeramme er vores konsulenter i stand til at placere jeres virksomhed meget præcist i et analyseværktøj, så vi kan pejle os ind på jeres eksakte behov for procesoptimering. Metoden gør os på denne måde i stand til at skræddersy implementeringsforløbet præcis til jeres virksomhed og situation. Som kunde vil I opleve et højt engagement fra vores konsulenter, der er i stand til nøjagtigt at ”mappe” jeres virksomhed. Analyseresultaterne kan herefter benyttes som både opslags- og pejleværktøj for jer som kunder.

Læn jer tilbage og lad os klare arbejdet

Metoden TimeLog bruger bygger på internationalt dokumenterede resultater fra flere undersøgelser af både store og små virksomheders brug af projektstyringsværktøjer. Med dette apparat og mere end 10 års erfaring i rygsækken, kan I roligt læne jer tilbage og lade os hjælpe med alt fra implementering til videreudvikling af jeres processer. Fokus er på en yderligere professionalisering af kunderelaterede processer i TimeLog og deraf afledt udbytte for vores kunder.

Kontakt os på tlf. 70 200 645 eller på service@timelog.dk og få en uformel snak om mulighederne for jeres virksomhed med en af vores konsulenter.