Importer projektplaner fra Microsoft Project ind i TimeLog Project

Fast Track, Microsoft Project og ny download side - TimeLog Project v5.6.25

Denne uge udruller vi en række små – men interessante – ændringer i TimeLog Project. Som noget helt nyt kan vi præsentere de første resultater af vores initiativ ”Fast Track”.

Fast Track – jeres mulighed for at præge TimeLog Project

Det passer, når vi siger, at vi ønsker at komme vores kunder i møde. Faktisk ville TimeLog Project slet ikke være det, det er i dag, hvis ikke det var for vores kunder. Fast Track er derfor et nyt initiativ i TimeLogs udviklingsafdeling, hvor vi hver uge afsætter en dags udvikling til at implementere nogle af de mange forslag og ønsker til nye funktioner i TimeLog Project, som vi løbende opsamler fra kunder og samarbejdspartnere. Initiativet hedder Fast Track af to årsager:

  • De forslag der implementeres skal kunne udvikles i løbet af højst en dag.
  • Et forslag skal kunne være implementeret i TimeLog Project kort tid efter det er kommet ind.

 

Efter nytår er patch 5.6.026 sendt i produktion med følgende features fra Fast Track:

  • Muligheden for at slette kunder og kontaktpersoner direkte i søgeresultatet, når der søges emner frem i CRM.
  • Kommentarhistorikken i CRM viser nu kun de seneste fem kommentarer. De resterende kommentarer i historikken vises ved at bruge kommandoen Vis alle kommentarer nederst på listen. 
  • Mulighed for at kopiere en supportsag i TimeLog Help Desk-modulet.
  • Systemet husker de sidst benyttede felter, når der oprettes og knyttes nye udlæg til projekter.
  • I CRM er Pipeline-rapporten udvidet, så opportunity også viser de opgaver, der knytter sig til salgsarbejdet på kunden - fx at der med til købet hører workshops eller fælles projekter med. Dette giver bedre overblik - hurtigere.

Importer din projektplan fra Microsoft Project ind i et eksisterende, tomt projekt i Timelog Project

Det er nu muligt at importere projektplaner fra Microsoft Project ind i et tomt, eksisterende projekt i TimeLog Project. Med andre ord er det muligt at oprette projektrammen i TimeLog Project uden at behøve at udfylde og beskrive opgaver eller faser. Via den samme makro, der importerer et projekt til TimeLog Project, kan projektplaner fra Microsoft Project overføres til TimeLog Project. 

Ny central download-side til vores TimeLog Trackere

Med patch 5.6.25 kan I nu fra samme sted downloade alle tre verioner af TimeLog Tracker til både desktop, iPhone og Android. Den nye side bliver automatisk udrullet med den nye version af TimeLog Project, og kan tilgås fra hovedmenuen og forsiden. Her vil også være QR-koder, så I nemt kan downloade TimeLog Tracker til iPhone og Android. Læs mere om den nye downloadside her.

  Tidsregistrering i Excel